Bebekte Gelişme Geriliği

İNTRAUTERİN  GELİŞME GERİLİĞİ (IUGR)

Bebekte Gelişme Geriliği

2500 gr’ın altında doğan bebeklere düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Düşük doğum ağırlığı üçe ayrılır.
I)Preterm(<37 hf) fakat gestasyonel hafta için uygun ölçüde
II)Preterm fakat büyüme geriliği ile birlikte olan
III)term ve  büyüme geriliği ile birlikte

ETYOLOJİ

A)Genetik faktörler: Ençok maternal gen etkiler. Kromozomal anomalilerde doğum ağırlığı düşüktür.Yaklaşık %25 neden genetik faktörlerdir.
B)Konjenitel anomaliler: kardiak, santral sinir sistemi, tek umblikal arter…v.b.(yaklaşık %1-2)
C)İnfeksiyon: Rubella, CMV, Toxoplazma, Plazmodium(%5-10)
D)Çoğul gebelik: Genellikle yetersiz beslenmeye bağlı çoğul gebeliklerin(ikizlerde) %15-25’i IUGR’dir.Sayı arttıkça oran azalır. Toplam yaklaşık %3’lük oranı kapsar.
E)Yetersiz maternal beslenme: Termde 10 kg’ın altında kilo alımı, IUGR insidansımı arttırır.
F)Uteroplasental perfüzyon:HT;Lupus sendromu….v.b.
G)Çevresel toksinler:Sigara, alkol, kokain….
H)Maternel ve fetal hormonlar:Hipotroidizm,DM

TEŞHİS

IUGR’ne neden olan sebebi bulmaya yönelik çalışma yapılmalıdır. Maternal hipertansiyon, konjenital anomali, kromozomal anomali varsa teşhis kolaydır.
A)Anemnez:Sigara, alkol..v.b. kullanımı varsa ,HT,preeklamsi, DM,(vasküler tutulumlu),konjenital enfeksiyonlar, siyanotik kalp hastalıkları,gebelik öncesi kilo,gebelikte aldığı kilo, daha önceki çocukların doğum kilosu…v.b sorgulanmalıdır.
B)USG:İlk önce gestasyonel haftayı tam olarak belirlemek için I: trimester CRL ölçümü yapılmış olmalıdır. Simetrik IUGR’nde AC, FL ve BPD, HC aynı ölçüde küçüktür.Asimetrik  IUGR’de FL;BPD,HC artar iken cilt altı yağ dokusunun ve özellikle KC azalmasına bağlı AC küçülür.

GEBELİĞİN YÖNETİMİ

Fetal iyilik halini değerlendiriniz.
Biofizik skorlama: USG ile yapılır. Özellikle amnion sıvısının azlığı açından değerlendirilir. Bu durum söz konusu ile genelde doğum yaptırılır.
DOPPLER USG: Özellikle umblikal arter Doppler’i çok önemli. End diastolik akımı olmayan fetüsler de yapılan kordosentezde, bunların %88’nde hipoksik ve asidotik olduğu tespit edilmiştir.

TEDAVİ

Maternal Hiperoksi (Anneye Oksijen verme): Kısa bir süre için gebeliğin uzamasında, fetal O2 arttırılmasın faydalıdır.
Düşük Doz Aspirin: Etkisi tam kanıtlanmamış olsada yan etkilerinin az olmasından dolayı yüksek riskli gebelerde kullanılabilir.