Gebelikte Kızamıkçık (Rubella)

Virusun fetusa geçişi

  • Gebeliğin ilk 12 haftasında %90
  • 13-16 hf da %50
  • 16 hafta üzerinde %35
  • gebeliğin son 2 ayında tekrar yükselmeya başlar ve 36. hf dan sonra %90 lara çıkar

Fetusda meydana gelen hasarlar: ilk 12 haftada virusla enfekte olan fetuslarınyakalşık %20 si düşük ile sonuçlanır, devam eden gebeliklerin ise %70-85 inde fetusda multisistem tutulumuyla ağır hasar meydana gelir.  13-16 hafta olanlaraın %50 sinde izole işitme kaybı olur.17. gebelik haftası ve üzerinde ise fetusun enfeksiyondan zarar görme riski çok düşük olup genel populasyondan farklı değilidr. SAT dan önceleri 10 gün ve ve sonraki 10 gün içinde geöirilen maternal rubella enfeksiyonunda konjenital rubellaya rastlanmamıştır.Reenfeksiyonfetus açısından risk taşımaz.

Konjenital rubella enfeksiyonunun klasik triadı

Katarakt
Kalp anomalileri
Sağırlıktır

Fetal enfeksiyon tanısı: Af den PCR ile virus RNA sının tespiti prenatal tanı açısından en uygun yöntemdir.Gebeliğin ilk 12 haftasında geçirilen enfeksiyonunda gebelik terminasyonu önerilir. 17. hafta ve sonrasında fetusun ciddi zarar görme riski düşüktür. 12- 16. haftalardaysa prenatal tanı uygulanmakta ve fetusta enf saptanan gebelere olası riskleri detaylı olarak anlatmak gerekir.

Maternal Rubella enfeksiyonunun haftalara göre fetusa bulaşma riskleri