Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Gebelik

Bebekte Gelişme Geriliği

İNTRAUTERİN  GELİŞME GERİLİĞİ (IUGR) Bebekte Gelişme Geriliği 2500 gr’ın altında doğan bebeklere düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Düşük doğum ağırlığı üçe ayrılır. I)Preterm(<37 hf) fakat gest..

Devamı
Çoğul Gebelikler

İKİZ GEBELİKLERDA KORYONİSİTENİN BELİRLENMESİ: İkiz gebeliklerin %20’si monokoryonik olduğu için ve bunlarda da yaklaşık %20’lik perinatal mortaliteye sahip olduğu için, koryonisiteyi belirlemek çok ..

Devamı
Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

TANIM 20 haftadan önce 3 veya daha fazla kendiliğinden düşük yapmadır. Görülme sıklığı %0,3’tür. 2’densonraki düşük oranı %24,3 iken bu oran 3’den sonra %30 çıkar. Bu aşamadan sonra ise sabit kalır. ..

Devamı
Gebelikte Kan Uyuşmazlığı

Annenin kan grubu (-), babanın (+) ise ve gebelik sırasında anne, kan grubu pozitif eritrosit antijenleri ile temas ederse bu eritrositlere karşı antikor geliştirir. Bu antikorlar + eritrosit antijeni..

Devamı
Gebelik Hipertansiyon ve Preeklampsi

Tek idrar örneğinde 30mg/dl ‘nin üzerinde protein olması veya 0,3gr/24 saat protein olması proteinüridir. ŞİDDETLİ PREEKLAMSİ: 160/110mmHG ve üzerinde TA 5 gr/24 saat proteinüri (3+-4+) 24..

Devamı
Gebelik ve Tiroid Hastalıkları

Hipotiroidi: Tiroid bezinin az çalışması Hipertiroidi: Tirodi bezinin fazla çalışması Gebeliğin ilk dönemlerinde gebelik hormonu beta hCG ye bağlı olarak gebelerin %15 inde TSH değerleri düşük ç..

Devamı
Gebelikte Anemi

Fe eksikliği anemisinde MCV ve MCHC değerleri düşük fakat dilüsyonel anemide bu değerler düşmez.Dilüsyonel anemi özellikle 28-34 haftalarda kendini gösterir. Gebeler 400ug/gün folat almalı eğer daha ö..

Devamı
Gebelikte Böbrek Hastalıkları

Gelişen organ bağışı sistemi ve dializ ile beraber böbrek hastalıkları olan gebeler ile artık karşılaşabilmekteyiz. Gebe kalmadan önce böbrek hastalığı olan kişiler mutlaka kadın doğum doktoruna başvu..

Devamı
Grup B Streptokok

Streptokokus agalactiae gr (+)   bakteridir. Annelerin yaklaşık %5-30’u  B grubu streptokoklar ile kolonizedir. Yaklaşık %15 annenin bebeğinde Bgrubu streptokok ile kolonize olur. Fakat bunların yakla..

Devamı
HSV, Herpex Simplex Virusü

Gebelikte primer enfeksiyonda abortus, erken doğum ve IUGR riski artar. Anneden fetusa geiş doğum sırasında , annenin doğum kanalından geçerken virusla temas etmesi sonucu olur. Primer enfeksiyonu ..

Devamı