Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Bebekte Gelişme Geriliği

İNTRAUTERİN  GELİŞME GERİLİĞİ (IUGR)

Bebekte Gelişme Geriliği

2500 gr’ın altında doğan bebeklere düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Düşük doğum ağırlığı üçe ayrılır.
I)Preterm(<37 hf) fakat gestasyonel hafta için uygun ölçüde
II)Preterm fakat büyüme geriliği ile birlikte olan
III)term ve  büyüme geriliği ile birlikte

ETYOLOJİ

A)Genetik faktörler: Ençok maternal gen etkiler. Kromozomal anomalilerde doğum ağırlığı düşüktür.Yaklaşık %25 neden genetik faktörlerdir.
B)Konjenitel anomaliler: kardiak, santral sinir sistemi, tek umblikal arter…v.b.(yaklaşık %1-2)
C)İnfeksiyon: Rubella, CMV, Toxoplazma, Plazmodium(%5-10)
D)Çoğul gebelik: Genellikle yetersiz beslenmeye bağlı çoğul gebeliklerin(ikizlerde) %15-25’i IUGR’dir.Sayı arttıkça oran azalır. Toplam yaklaşık %3’lük oranı kapsar.
E)Yetersiz maternal beslenme: Termde 10 kg’ın altında kilo alımı, IUGR insidansımı arttırır.
F)Uteroplasental perfüzyon:HT;Lupus sendromu….v.b.
G)Çevresel toksinler:Sigara, alkol, kokain….
H)Maternel ve fetal hormonlar:Hipotroidizm,DM

TEŞHİS

IUGR’ne neden olan sebebi bulmaya yönelik çalışma yapılmalıdır. Maternal hipertansiyon, konjenital anomali, kromozomal anomali varsa teşhis kolaydır.
A)Anemnez:Sigara, alkol..v.b. kullanımı varsa ,HT,preeklamsi, DM,(vasküler tutulumlu),konjenital enfeksiyonlar, siyanotik kalp hastalıkları,gebelik öncesi kilo,gebelikte aldığı kilo, daha önceki çocukların doğum kilosu…v.b sorgulanmalıdır.
B)USG:İlk önce gestasyonel haftayı tam olarak belirlemek için I: trimester CRL ölçümü yapılmış olmalıdır. Simetrik IUGR’nde AC, FL ve BPD, HC aynı ölçüde küçüktür.Asimetrik  IUGR’de FL;BPD,HC artar iken cilt altı yağ dokusunun ve özellikle KC azalmasına bağlı AC küçülür.

GEBELİĞİN YÖNETİMİ

Fetal iyilik halini değerlendiriniz.
Biofizik skorlama: USG ile yapılır. Özellikle amnion sıvısının azlığı açından değerlendirilir. Bu durum söz konusu ile genelde doğum yaptırılır.
DOPPLER USG: Özellikle umblikal arter Doppler’i çok önemli. End diastolik akımı olmayan fetüsler de yapılan kordosentezde, bunların %88’nde hipoksik ve asidotik olduğu tespit edilmiştir.

TEDAVİ

Maternal Hiperoksi (Anneye Oksijen verme): Kısa bir süre için gebeliğin uzamasında, fetal O2 arttırılmasın faydalıdır.
Düşük Doz Aspirin: Etkisi tam kanıtlanmamış olsada yan etkilerinin az olmasından dolayı yüksek riskli gebelerde kullanılabilir.