Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Gebelik Hipertansiyon ve Preeklampsi

Tek idrar örneğinde 30mg/dl ‘nin üzerinde protein olması veya 0,3gr/24 saat protein olması proteinüridir.

ŞİDDETLİ PREEKLAMSİ:

 • 160/110mmHG ve üzerinde TA
 • 5 gr/24 saat proteinüri (3+-4+)
 • 24 saatte 500ml’den az idrar çıkışı
 • Serebral ve/ veya görme değişiklikleri
 • Epigastrik ağrı
 • Pulmoner ödem, siyanoz
 • Preeklamsi yaklaşık %7 gebede görülür.

PREEKLAMSİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

 • Nulliparite
 • Düşük sosyoekonomik durum
 • Genç yaş
 • Irk(siyahlarda daha yüksek )
 • Kalıtım
 • Diabet
 • Kronik HT
 • Obesite
 • Çoğul gebelik

Ödem, preeklamsinin ilk bulgusu olabilir. Belirgin ödem oluşmadan önce kendi kilo artımıyla gösterilebilir. Na retansiyonuna bağlı olduğu düşünülüyor. Özellikle eller ve yüzdeki ödem önemlidir. Ödem diagnostik değildir.
HT, her hastada belirgin olmayabilir, bir yayında eklampsi gelişen hastaların %20’sinde sistolik basıncın 140mmHg’yı geçmediği gözlenmiştir.
Proteinüri, proteinürinin olması, HT’la birlikte özellikle bulunması, fetal tehlikenin en önemli belirtecidir. Eklampsi proteinüri olmadan da gelişebilir. Hepatik rüptürde mortalite oranı %65’tir. Proteinüri preeklampsinin geliştiğinin en iyi bulgusudur ve bu hastalar hospitalize edilmelidir. Hospitalize edilen hastalardaki önemli klinik bulgular; TA, idrar çıkışı, günlük kilo alımı (sıvı birikimini gösterir.) Labratuar çalışmaları 48 satten az intervallerde yapılmamalıdır. Özellikle nörolojik bulgular (başağrısı,görme değişiklikleri,disoryantasyon), hepatik distansiyon preeklampsinin kötüleştiğinin göstergeleridir. Laboratuvar değerleri, trombosit düşer, fibrin yıkım ürünleri artar, SGPT, SGOT artar, ürat artar, kreatinin artar, 24 saatlik idrarda protein artar v.b. içermelidir. Preeklamptik hastada TA akut olarak düşürülmesi faydalı değildir, çünkü  hem hastalığın progresyonunu gizler, hemde fetüsün iyileşmesini sağlamaz. Diastolik basıncın 110 mmHg üzerinde seyretmesi annede serebrovasküler  komplikasyonlara neden olabileceği için doğumu gerektirir. Eklampsi geçiren hastaların %17’sinde başağrısı olmamış, %80’de epigastrik ağrı olmamış ve %20’sinde normal Derin tendon reflekleri bulunur. Bu yüzden eklampsi hiçbir belirti olmadan da gelişebilir. Hatta %24 hastada eklampsi gelişmeden önce proteinüri bile saptanmamıştır. Bu yüzden TA yüksek olan kadında , proteinüri olsada olmasada  eklampsi gelişmesini önlemek amacıyla proflaktik antikonvülzan kullanılmalıdır.Bu amaçla kullanılması gereken ilaç Mg’dur.(1995 ‘de yapılan çalışmada  en etkili ilacın Mg olduğunu göstermiştir.)
MgSO4=> Büyük oranda proteine  bağlanmadan seyreder ve idrarla atılır. Renal gonksiyonları normal olanlarda yarı ömrü 4 saattir. Nöromusküler ve kardiak iletim sistemini yavaşlatır veya bloke eder, düz kas kasılmasını azaltır, CNS irritabilitesini azaltır.

Rejim : 2-4 gr I.V + 10gr I.M MgSO4  ve idamede 5gr I.M MgSO4

Renal fonksiyonlar bilinmeden ilk doz yapılabilir. Daha sonraki yapılan Mg dozları böbrek fonksiyonları ile ilişkilidir. Eğer saatlik idrar 40ml/h’in altında ise dozlar serum Mg seviyesine göre  azaltılmalıdır. Tekrarlayan dozları vermeden önce DTR bulunmalı ve solunum sayısı normal olmalıdır. Ama tekrarlayan I.M enjeksiyonlar ağrılı olduğu için 2,4gr IV 5 dakikada verilip 1gr/h infüzyon daha iyidir.
Özellikle apne gelişmiş aşırı doz alan vakalarda %10’luk 10ml Ca glukonatın 3 dakika içinde verilmesi faydalıdır.
Phenitoin:Mg’dan daha az etkilidir. Fakat böbrek fonksiyonları çok bozulmuş, yada myestenialı hastalarda kullanılabilir.
Antihipertansif tedavi özellikle diastolik KB 105mmHg ve üzerinde olan hastalarda serebral komplikasyonları önlemek için verilir.
Hidralazine: 10-20 dakikada etkisi başlar. 3-8 saat etkisi sürer. Uteroplasental kan akımını yükseltir. Başağrısı ve epigastrik ağrı yapabilir ve preeklampsinin kötüleştiği sanılabilir.
Alfa-metil dopa:Etkisi 4-6 saat sonra başladığı için acil kullanım için uygun değildir.
Nifedipin:5-10  dakikada etki başlar.4-8 saat etki süresi var.
Oligüri: İzotonik sıvılar vermeliyiz. Klinik olarak KKY belirtileri yoksa veya konjestif kalp yetmezliği hikayesi yoksa 1000ml  izotonik 1 saat içinde verilmelidir. Oligüri 24 saat boyunca idrarın 20-30ml olmasıdır. Eğer idrar çıkımı artar ise 100ml/h isotonik kristaloid verilir. Eğer oligüri  düzelmezse  daha sonraki sıvı verilmesi CVP yada PCWP ile takip edilmelidir.