Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Gebelikte Böbrek Hastalıkları

Gelişen organ bağışı sistemi ve dializ ile beraber böbrek hastalıkları olan gebeler ile artık karşılaşabilmekteyiz. Gebe kalmadan önce böbrek hastalığı olan kişiler mutlaka kadın doğum doktoruna başvurmalıdır ve gebelik doktor kontrolü ile planlanmalıdır.
Kronik böbrek yetmezliği olan bayanlarda gebelik öncesi kan kreatinini <2mg/dl ve diastolik basınç 90mmHg ve daha az olursa başarılı gebelik sonuçlarını yakalarız. Korunmuş veya hafif bozulmuş renal fonksiyonlar ve minimal hipertansiyon durumunda serum kreatinini 1,4mg/dl’den düşük ise başarılı sonuçlar alınır. Ama buna rağmen bu yetmezlik scleroderma yada PAN’a bağlı ise gebelik yine de pek önerilmez. Nefrotik sendrom aşamasında ki proteinürilerde 3gr ve üzerinde olsa bile klirensi 70ml/dk’nın altında ise sonuçlar yine kötüdür.

Orta yada şiddetli bozulmuş böbrek fonksiyonlar:

Gebelerin Takibi:=> 32. haftaya kadar 2 haftada  bir, daha sonra haftada bir görülmelidir. Ayda bir serum kreatinin düzeyi; 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi ve protein miktarı bakılmalıdır. Tansiyon ölçümleri sık sık yapılmalıdır. Superpose preeklampsiye dikkat edilmeli, fetüs gelişimi yakından izlenmelidir. Asemptomatik yada idrar yolu enfeksiyonlarını teşhiş etmek gerekir.
Gebelik sırasında renal fonksiyon bozulursa geriye döndürülebilir sebepler (idrar yolu enfeksiyonu, dehidratasyon veya elektrolit imbalansı varsa düzeltilmelidir). Buna rağmen  düzelmiyorsa veya neden yoksa gebelik sonlandırılmalıdır.  Belirgin proteinüriye rağmen renal fonksiyonlar normal ise ve tansiyon normal ise gebelik devam etmeli.