Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

HSV, Herpex Simplex Virusü

Gebelikte primer enfeksiyonda abortus, erken doğum ve IUGR riski artar. Anneden fetusa geiş doğum sırasında , annenin doğum kanalından geçerken virusla temas etmesi sonucu olur.

Primer enfeksiyonu olan anneden doğan bebeklerde %40 HSV enfeksiyonu gelişirken rekürren enfeksiyonu olanların bebeklerinde bu oran %0-4’tür.%40 enfekte bebeklerin %60’ıneonatal dönemde ölürler.Yaşayanların %50’sinde mikrosefali,MR,epilepsi,mikrosefali,korioretinit,retinal displazi menenjit, apne,…hipertonisite gelişir.Konjenital enfeksiyonlarda( transplasental geçiş sonucu yukardakiler vajinal doğum sonrası) malformasyon ender görülür.Konjenitel enfeksiyonda deri döküntüleri skar ,koryoretinit, mikroftalmi ,  mikrosefali  olur.

Viremi ve transplasental yoldan geçiş ihmal edilecek kadar azdır.

Neonatal enfeksiyon %90 doğum sırasında , %5 postpartum dönemde , % 5 transplasental geçiş sonrası olur. Enfekte YD ların çoğu asemptomatik annelerden doğar ve %60- 70 inde etken HSV II dir. Semptomatik genital herpeslilerde  virus YD na doğum sırasında %40 bulaşır. Özellikle su kesesi açıldıktan 4 saat sonra bu risk belirgin olarak artar.Doğum esnasında tekrarlayan enf da vaginal dğumda fetusa bulasma oranı ; tekrarlayan enf semptomatikse %3 , asemptomatikse % 0.4 dür. 3.trimesterde semptomatik primer enf geçiren gebelerde C/S ile doğum yapılmalıdır. Özellikle enf doğumdan önceki 6 hf içinde olmuşsa, doğum esnasında virus salınımı ve fetusa bulaşma riski oldukça yüksektir.

Rekürrent enf da doğum anında aktif herpes varsa C/S, yoksa normal doğum düşünülmelidir. Fetal geçiş çok azdır. Doğum sırasında bulaşan herpes Yd da %50 sistemik enfeksiyon % 30 lokalize nörülüjik bulgular, %20 deri mukoza bulguları vardır.

Gebelik HSV enfeksiyonu olanlarda yaklaşım:

  1. Tanıyı koymak için kültür yapılır.Doğumda görülen lezyon yoksa vajinal doğum yapılabilir.
  1. HSV enfeksiyonu hikayesi olanlarda,ama görülen lezyonu olmayanlarda haftalık kültür alınmasına gerek yoktur ve vajinal doğum yapılabilir.
  2. gebeliğin herhangi bi döneminde maternal HSV olanlarda fetal enfeksiyon olup olmadığını anlamak için amniosentez yapılır.
  3. Lezyon varsa C/S yapılır.

Oral  asiklovir tedavisi tedavisi(proflaksisi) C/S oranlarını azaltabilir.